EFAD

Nowe szaty króla – rebranding dla EFAD

Klient EFAD
Zakres Branding & Strategy & UX/UI
Sektor Rządowy
Region Europa

Przedmiotem niniejszego opracowania jest nowa koncepcja wizualno-werbalna organizacji EFAD i jej pododdziałów. Prace nad projektem rozpoczęły się wraz z wybuchem COVID-19, co zmusiło nas do przyjęcia zupełnie innego podejścia. W końcu w wyniku prac trwających prawie sześć miesięcy udało nam się wypracować przepis na wzmocnienie zarówno marki głównej, jak i marek komplementarnych. Dzięki temu EFAD nie jest już ograniczony swoim brandingiem.

JAKI BYŁ ZAKRES I WYZWANIA?

Szybko zrozumieliśmy, że klientowi potrzeba czegoś więcej niż tylko zmiany logo, tj. wypracowania spójnej strategii komunikacji wizualnej i werbalnej. Ogromna historia i tradycja organizacji wymagały poszanowania dotychczasowego znaku,  dlatego rebranding musiał uwzględniać elementy wizualne, do których było silne przywiązanie wewnątrz organizacji. Dodatkowo EFAD jest organizacją rozproszoną, mającą przedstawicieli we wszystkich krajach europejskich. Cały zespół pracujący z nami nad brandingiem był również rozproszony, stąd praca musiała być wykonana całkowicie zdalnie.

JAK TO ZROBILIŚMY?

Pracę podzieliliśmy na 4 główne etapy. Postanowiliśmy zacząć od tworzenia komunikatów werbalnych, aby uporządkować treści generowane przez specjalistów z różnych krajów. Chcieliśmy, aby każdy członek organizacji wiedział, jak może zaprezentować swoje miejsce pracy. Następnie podjęliśmy próbę odnowienia już przestarzałego logo. W tym samym czasie rozpoczęliśmy poszukiwania key visuala, który stanowiłby podstawę dla całej warstwy wizualnej. Ostatecznie opracowaliśmy sposób na przełożenie stworzonych koncepcji na inne elementy ekosystemu.

Aby zrozumieć naszego klienta, wykorzystaliśmy platformę miro.com. Przeprowadziliśmy dwie serie warsztatów z dwoma różnymi grupami badawczymi. Wśród nich znalazło się łącznie 14 osób pełniących różne role w organizacji EFAD – od przedstawicieli różnych działów po samego prezesa organizacji.
Dzięki temu otrzymaliśmy nieoceniony wkład do dalszej pracy naszych specjalistów. Zrozumieliśmy, na czym zależy naszemu klientowi, kim jest persona i mogliśmy rozpocząć pracę nad warstwą werbalną.
Głównym zadaniem tworzenia warstwy werbalnej jest nakreślenie języka, którym EFAD powinien się posługiwać, aby komunikować się ze swoją grupą docelową. Rozwiązania wypracowane dzięki warsztatom powinny w przyszłości być wyznacznikiem przekazu marki i uzupełniać przekaz wizualny.
Podczas opracowywania nowego logo EFAD skupiono się na ewolucji, uznając poprzedni logotyp jako pole bazowe do zmian. Celem było zachowanie klasycznego charakteru logo, przy jednoczesnym podkreśleniu siły marki poprzez wzmocnienie typografii. Trójkąt został użyty jako key visual identyfikacji wizualnej.
Dzięki nowemu układowi logo całość zyskała na czytelności i stała się bardziej uniwersalna, co w przyszłości będzie pomocne przy budowaniu mniej lub bardziej standardowych materiałów.
Głównym key visual identyfikacji wizualnej marki jest trójkąt. Jest to mocne nawiązanie do piramidy żywieniowej, która jest bliska zawodowi dietetyka. Jej struktura doskonale oddaje naukowy i formalny charakter organizacji.
Graficznie wprowadza też zdecydowanie więcej możliwości w materiałach.
Warstwa wizualna powinna być przedłużeniem logo i Key Visual. Bez tego opracowane założenia nie będą mogły istnieć w prawdziwym życiu. Należy pamiętać o spójności pod względem zastosowanej grafiki, kolorów czy czcionek.
Materiały powinny być przede wszystkim autentyczne i reprezentujące wszystko, co dotyczy zdrowych nawyków żywieniowych. Mimo dużej liczby specjalistów w firmie i działalności naukowej nie chcieliśmy, aby wizerunek kojarzył się z naukowcami w białych fartuchach.
Głównym celem nowo powstałej identyfikacji wizualnej było wskazanie wspólnej tożsamości poszczególnych submarek należących do EFAD. Dzięki tej procedurze uzyskano pełną spójność pomiędzy podmiotami budowanymi przez EFAD. W tym celu wykorzystano key visual głównej marki, podkreślając różnorodność w odpowiedniej grze kolorystycznej.
Aby zapewnić spójność pomiędzy marką główną a innymi submarkami, opracowaliśmy zestaw elementów łączących i różnic między nimi. Stanowią podstawę efektywnego rozwoju kolejnych submarek w przyszłości.
Typowym przykładem różnic wprowadzonych między logo głównym a identyfikującą marką podrzędną jest logo EFAD Learning. Koreluje ono z głównym logo dzięki key visualowi, a zmiana koloru odróżnia je od głównego motywu.
Form

Potrzebujesz naszej pomocy? Chętnie dowiemy się więcej!

Form