Centrum Polsko-Francuskie

Przyjaźń polsko-francuska w wyjątkowym wydaniu

Klient Centrum Polsko-Francuskie
Zakres Print & Strategy
Kraj Polska
Sektor Edukacja
Rok 2020

Centrum, inaczej zwane Domem Bretanii na Warmii i Mazurach, jest wojewódzką, samorządową instytucją kulturalną, której zadaniem jest rozwój demokracji lokalnej dzięki regionalnej współpracy polsko-francuskiej zgodnie z ideą zjednoczonej i demokratycznej Europy. Podstawową dziedziną działalności Centrum jest popularyzowanie kultury, sztuki i języka francuskiego poprzez prowadzenie kursów językowych, działalność biblioteczną, wystawienniczą, organizację spotkań kulturalnych ( Dni Kultury Francuskiej i Dni Bretanii), oświatowych, społecznych.

NASZE ZADANIE

Naszym zadaniem było stworzenie kampanii wizerunkowej informującej o istenieniu instutucji oraz promocja jej działalności. Wyzwaniem było wykreowanie charakterystycznej i spójnej linii wizualnej kampanii oraz trafnego hasła reklamowego. Jedynym gotowym elelementem wizualnym jakim dysponowaliśmy było logo Centrum dostarczone przez klienta.

SLOGAN & SYMBOL

W komunikacji zaproponowaliśmy pojemne znaczeniowo sformułowanie „poznaj się na francuskim/francuskiej…”, które podkreśla mnogość tematów mogących zainteresować odbiorcę działań CPF. W dalszej kolejności idąc drogą od ogółu do szczegółu jako motyw przewodni i symbol graficzny kampanii wybraliśmy tzw. francuski wąsik.

MAIN VISUAL RULES

W celu stworzenia spójnego wizerunku kampanii przyjęliśmy proste zasady kreowania grafik reklamowych.

 

W pierwszej kolejności wyszarzamy zdjęcie i wycinamy główny obiekt z tła. Na tło nakładamy niebieski kolor – odnoszący się do kolorystyki CPF. Jeżeli na zdjęciu występuje postać – dorabiamy jej wąsy. Umieszczamy kompozycję tekstową z hasłem reklamowym. W lewym górnym rogu wstawiamy logo CPF a w prawym dolnym opis zdjęcia.

na zdjęciu: Édouard Manet
na zdjęciu: Latarnia morska w Ploumanac'h
na zdjęciu: Victor Hugo
na zdjęciu: Kościół Świętego Pawła w Strasburgu
na zdjęciu: Koziorożec Alpejski
na zdjęciu: Renault 4
na zdjęciu: Pont du Gard
na zdjęciu: Mont-Saint-Michel
na zdjęciu: francuskie makaroniki
na zdjęciu: Rozkładany parasol wynalazek paryskiego kaletnika Jean'a Marius'a
Form

Potrzebujesz naszej pomocy? Chętnie dowiemy się więcej!

Form