OHP WARMIA I MAZURY

branding digital print
ABOUT CUSTOMER

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego ds. pracy. OHP są instytucją rynku pracy realizującą zadania określone w ustawie o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia, wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży oraz bezrobotnych do 25 roku życia.

WIZJA

CEL: stworzenie przyjaznej, funkcjonalnej i responsywanej strony internetowej dla Ochotniczych Hufców Pracy w oparciu o najnowsze standardy

Jednym z głównych założeń przy tworzeniu strony internetowej OHP było stworzenie miejsca, które nie będzie przygotowane jedynie na bazie dostarczonych przez klienta materiałów, jak to ma miejsce w większości przypadków powstawania stron internetowych. Chcieliśmy, by strona internetowa była funkcjonalna i dobrze zaplanowana, by powstała w efekcie ścisłej współpracy z zespołami OHP i była odpowiedzią na ich potrzeby.

Na bazie spotkań i szczegółowych rozmów z działami OHP odpowiedzialnymi za programy Unii Europejskiej, szkolenia i projekty, powstało kilka wstępnych makiet strony internetowej.

Makiety miały na celu zbudowanie przyjaznej struktury strony. Poprzednia strona klienta była nieprzejrzysta, zawierała ogrom nieuporządkowanych informacji. Chcieliśmy ponadto wyjść w stronę osób, do których oferta klienta jest skierowana i usprawnić, zautomatyzować proces komunikacji i składania formularzy.

Formularze papierowe, które należało drukować i składać osobiście, bądź wysyłać na podany adres, zostały zastąpione przez nas e-formularzami.

Prace nad ostateczną makietą trwały niemal 3 tygodnie, po tym czasie wystąpiliśmy jako oferent wykonania strony www, po czym zostaliśmy wyłonieni jako wykonawca.

Relatywnie długie prace nad makietą przełożyły się na przemyślaną konstrukcję strony i przejrzystość. Klient dostarczył materiały potrzebne do umieszczenia w serwisie, my zajęliśmy się stroną graficzną, przeredagowaniem treści tekstowych i umieszczeniem materiałów.

Ostatecznym krokiem było przełączenie strony na domenę i stworzenie kilku subdomen w celu lepszego pozycjonowania.

EFEKT

Kilka miesięcy testów strony pokazało, że jest ona czytelna, przejrzysta i usprawnia pracę pracownikom OHP. Idea wprowadzenia e-formularzy była strzałem w dziesiątkę. Procent składania formularzy w porównaniu do obowiązującego wcześniej papierowego składania formularzy, wzrósł o kilkadziesiąt procent. Po świetnej współpracy nad tworzeniem strony www, została wdrożona pomoc dla OHP w zakresie aktualizacji strony i wsparcia graficznego, by storna była atrakcyjna, a treści na niej umieszczane były merytoryczne, na najwyższym poziomie.

Z nową stroną internetową przyszła nowa jakość graficzna i tworzenie kolejnych materiałów dla klienta:
– grafiki na Facebooka
– katalog usług OHP, który zebrał świetne recenzje w innych oddziałach OHP
– wizytówki
– plakaty
– banery reklamowe
– wizualizacja systemu wystawienniczego i identyfikacji firmy na zewnątrz budynku

Dbając o spójność wizerunku, wszystkie materiały były przygotowane z zachowaniem przyjętej koncepcji graficznej: utrzymane w barwach czerwonej/niebieskiej/czarnej z podobnym układem treści.

Obecnie wspieramy klienta w procesie tworzenia materiałów firmowych, analizujemy statystyki ze zmian wprowadzonych na stronie internetowej, doradzamy w kwestiach wizerunkowych i marketingowych. Zadanie, nad którym pracowaliśmy ostatnio to renowacja kiosku RUCH i przearanżowanie go na punkt informacyjny OHP.

soon

  • PL